Fakulta ekonómie a podnikania

Ústav manažmentu a marketingu

Vedúci ústavu

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

Tel: +421 2 6820 3638

E-mail: frantisek.okruhlica@paneurouni.com

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: rektor@paneurouni.com

prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: belas111@gmail.com

doc. Ing. Jiří Dědina, Csc.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: jiri.dedina@vse.cz

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: sona.supekova@paneurouni.com

doc. Ing. Boris Popesko, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: popesko@fame.utb.cz

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: aleksandr.kljucnikov@paneurouni.com

Ing. Tomáš Halán, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: tomas.halan@gmail.com

Ing. Monika Sobeková-Májková, PhD.
Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: monika.majkova@paneurouni.com