Vysoké školy zháňajú študentov, stále viac ich nemá prijímačky