Aktuality

Fakulta ekonómie a podnikania podpísala memorandum so Slovenskými elektrárňami

Dňa 23.11.2017 bolo v rámci programu zasadnutia Vedeckej rady FEP PEVŠ podpísané Memorandum o spolupráci uzavreté medzi  Fakultou ekonómie a podnikania  PEVŠ a Slovenskými elektrárňami, a.s.

Za Slovenské elektrárne, a.s. memorandum podpísal Ing. Bohumil Kratochvíl , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, ktorý je zároveň externým členom Vedeckej rady FEP PEVŠ.

Spolupráca bude zahŕňať vzdelávacie a vedecké aktivity ako napríklad hosťovské prednášky, výskumné projekty, stáže a pracovné príležitosti pre študentov, konzultácie pri záverečných prácach, program vzdelávania učiteľov a PhD. kandidátov, či spoločenské podujatia a mnohé ďalšie aktivity.

 

 

<<< Späť