Aktuality

ERASMUS+ pre mobility v letnom semestri 2023!

S novým akademickým rokom spúšťame aj 2. kolo prihlasovania do programu Erasmus+ pre mobility v letnom semestri 2023! 

Mobility študentov do programových krajín – Európska únia (+Turecko, Island, Švajčiarsko, Macedónsko)

Granty pre aktuálny akademický rok sa pohybujú v rozpätí 470-520€/mesiac. Pred nástupom na mobilitu je študentom vyplatená záloha na 4 mesiace.

Prihlasovanie je možné iba na letný semester 2023!

Všetky partnerské univerzity sú dostupné tu.

Prihlasovanie prebieha formou online prihlášky.

Termín na prihlasovanie: 09.10.2022

Študent sa v rámci programu Erasmus +môže prihlásiť aj na praktickú stáž.

Je povinnosťou študenta monitorovať akékoľvek zmeny, vyplývajúce z opatrení jednotlivých krajín (podmienky vstupu do krajiny, povinná karanténa, potreba negatívneho testu, očkovanie…).

Všetkých nominovaných študentov o zmenách v podmienkach mobility okamžite informujeme.

Pre akékoľvek otázky ohľadom prihlasovania/mobility kontaktujte: radka.strakova@paneurouni.com (02/48 208 804).

Všetci prihlásení uchádzači budú po skončení výberového konania kontaktovaní emailom a informovaní o ďalšom postupe.

<<< Späť