Aktuality

Exkluzívny výlet v USA! Študenti Fakulty práva PEVŠ navštívili až osem súdov

studenti_PEVS v USA

Počas študijného pobytu vo Washingtone a v New Yorku mali naši študenti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy možnosť prejsť si celú hierarchiu amerických súdov. Dokopy navštívili až osem významných inštitúcií a to vrátane Najvyššieho súdu vo Washingtone. Na niektorých súdoch ich čakali špecializované prednášky alebo návšteva reálnych pojednávaní.

Pobyt bol zorganizovaná pod gesciou vedúcej oddelenia právnej komunikácie v cudzích jazykoch s cieľom prepojenia odbornej právnej terminológie a praxe. Pobyt odborne zabezpečovala PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. a dekan Fakulty práva PEVŠ doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Jednotlivé zastávky na východnom pobreží popisuje študentka Barbora Maderičová.

Prvé mesto, ktoré sme navštívili bol Washington. Ako prvý bod programu bol District of Columbia Courts (Superior Court),kde sme sa zúčastnili súdnych procesov a rozhodnutí sudcov v oblasti trestného práva.

Prvé mesto, ktoré sme navštívili  bol Washington. Ako prvý bod programu bol District of Columbia Courts (Superior Court), kde sme sa zúčastnili súdnych procesov a rozhodnutí sudcov v oblasti trestného práva.

Druhou inštitúciou bola budova District od Columbia Court of Appeals.

Na tomto mieste mali študenti zaujímavú  prednášku na tému „Mediation“. 

Najzaujímavejšou budovou vo Washingtone bol  najvyšší súd (The US Suprime Court).  Na ktorom sme boli oboznámení s históriou súdu.

Na tomto súde nám bola odprednášaná  prednáška na tému „Arbitration“. 

 

Nasledujúca súdna inštitúcia  pre študentov bola na NY County Criminal Court a Midtown Community Court.

Na tomto súde sme mali možnosť prejsť si simulovaný súdny spor, v ktorom každý zo študentov  zastával jednotlivé pozície – od sudcu až po porotu.

 

„Chceli by sme sa poďakovať pánovi dekanovi Potáschovi a pani doktorke Kurucovej, ktorí nám zorganizovali tento nezabudnuteľný pobyt,“ hovorí v mene študentov Barbora Maderičová. „Veríme v to, že o takéto študijne pobyty ohľadom vzdelávania a spoznávania iných krajín a zvykov práva bude naša škola organizovať znovu a znovu. Je to nezabudnuteľný zážitok.“

 

<<< Späť