Aktuality

Fakulta psychológie pozná víťazov súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2021!

Fakultné kolo súťaže ŠVOČ sa v roku 2021 uskutočnilo dištančnou formou. Prostredníctvom MS Teams sa študentskej konferencie zúčastnilo takmer 100 študentov a pedagógov, ktorí mali možnosť vypočuť si 8 príspevkov v bakalárskej sekcii a 4 súťažné prezentácie v magisterskej sekcii.

Na základe hlasovania členov odbornej komisie sa v bakalárskej sekcii víťazmi stali:

  1. Patrícia Bieliková: Subklinická paranoja, jadrové schémy a hodnotenie dôveryhodnosti tvárí u vysokoškolských študentov
  2. Petra Božiková: Emocionálna inteligencia a rozpoznávanie emócií u vysokoškolských študentov
  3. Barbora Gráčová: Spokojnosť s pôrodom a sebaúčinnosť u žien rodiacich na Slovensku a v zahraničí

V magisterskej sekcii zvíťazili:

  1. Henrieta Koklesová: Pracovná angažovanosť, “workplace attachment” a rezistencia voči zmene u pracovníkov konkrétnej organizácie
  2. Sandra Škrlantová: Vývin komunikačných schopností predčasne narodených detí vo veku do troch rokov
  3. Ľubica Pastorková: Prežívanie zmysluplnosti života seniorov vo vzťahu k vybraným existenciálnym korelátom

Patrícia BielikováHenrieta Koklesová budú našu fakultu reprezentovať na 20. ročníku

Medzinárodných študentských psychologických dní a na 21. ročníku Celoslovenských

študentských psychologických dní.

Blahoželáme!

<<< Späť