Aktuality

Harmonogramy zápisov pre všetky fakulty na ak.r. 2019/2020

zápis

Fakulta práva

Zápisy do 1. ročníka sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na Tomášikovej 20) dňa 18.09.2019 /streda/ o 9,00 hod.


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

2. ročník Bc.                                                     17.09.2019 /utorok/                   9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.

3. ročník Bc.                                                    16.09.2019 /pondelok/             9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod. 

4. ročník Bc.(externé štúdium)               16.09.2019 /pondelok/             9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.

1. ročník Mgr.                                                 13.09.2019 /piatok/                   9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.

2. ročník Mgr.                                                12.09.2019 /štvrtok/                 9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.

3. ročník Mgr. (externé štúdium)          12.09.2019 /štvrtok/                 9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.


Študenti 1. ročníka Bc. a Mgr. štúdia prinesú na zápis požadované dokumenty (uvedené v prílohe k rozhodnutiu o prijatí).

Študenti 2., 3., 4. ročníka Bc. štúdia a 2., 3. ročníka Mgr. štúdia prinesú na zápis platobný kalendár na akademický rok 2019/2020, študenti ktorí ku dňu zápisu nebudú mať uhradené všetky záväzky vo financovaní štúdia (školné, ako aj iné poplatky) alebo splnené študijné podmienky t. j. denní min. 40 kreditov, externí min. 30 kreditov) a úspešne absolvované všetky opakovane zapísané povinné predmety a povinne voliteľné predmety za predchádzajúci akademický rok, nebudú zapísaní do vyššieho ročníka.


Fakulta psychológie 

DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA FAKULTY PSYCHOLÓGIE PEVŠ

NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Harmonogram zápisov 2019/2020 na Fakultu psychológie PEVŠ:

1. ročník Bc.:         

Zápisy do 1. ročníka do dennej formy štúdia sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na Tomášikovej 20) dňa 11.09.2019 /streda/ o 9,00 hod.

Zápisy do 1. ročníka do externej formy štúdia sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na Tomášikovej 20) dňa 12.9.2019  /štvrtok/ o 9,00 hod.


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

2.ročník Bc. denné štúdium                    16.09.2019 /pondelok/ 9,00- 12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

2.ročník Bc. externé štúdium                  16.09.2019 /pondelok/ 9,00- 12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

3. ročník Bc. denné štúdium                   13.09.2019  /piatok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

3. ročník Bc. externé štúdium                 13.09.2019  /piatok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

4. ročník  Bc. (externé štúdium)           13.09.2019  /piatok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

1. ročník  Mgr.                                                09.09.2019  /pondelok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod.

2. ročník  Mgr.                                               10.09.2019  /utorok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod.


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Študenti 1. ročníka Bc. a Mgr. štúdia prinesú na zápis požadované dokumenty (uvedené v prílohe k rozhodnutiu o prijatí).

Študenti 2., 3. ročníka Bc. štúdia a 2., 3. ročníka Mgr. štúdia prinesú na zápis platobný kalendár na akademický rok 2019/2020, študenti ktorí ku dňu zápisu nebudú mať uhradené všetky záväzky vo financovaní štúdia (školné, ako aj iné poplatky) alebo splnené študijné podmienky t. j. denní min. 40 kreditov, externí min. 30 kreditov) a úspešne absolvované všetky opakovane zapísané povinné predmety a povinne voliteľné predmety za predchádzajúci akademický rok, nebudú zapísaní do vyššieho ročníka.


Fakulta masmédií 

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020


Fakulta ekonómie a podnikania 

Harmonogram zápisov pre 1. ročník bakalárskeho a 1. ročník inžinierskeho stupňa štúdia

Harmonogram zápisov pre vyššie ročníky bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia


Fakulta informatiky 

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020


 

<<< Späť