Aktuality

Japonský veľvyslanec navštívil PEVŠ

Japonsky veľvyslanec navštívil PEVŠ

V piatok 9. februára prijal rektor – prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern PhD., na pôde Paneurópskej vysokej školy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike – Jun Shimmiho. Cieľom zdvorilostnej návštevy bolo utuženie vzájomných vzťahov.

Podľa rektora by sa mohla zintenzívniť spolupráca s japonskými univerzitami, napríklad cez program Erasmus, či prepojením medzinárodného oddelenia PEVŠ s oddelením pre vzdelávanie na japonskom veľvyslanectve. Veľvyslanec recipročne navrhol pre študentov programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Fakulte práva PEVŠ ponuku prednášok odborníkov z Japonska, napríklad o japonskej ekonomike. Veľvýslanec taktiež prisľúbil prednášku pre študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie.

Od svojho nástupu na pozíciu rektora prijal prof. Stern už viacerých zástupcov zo zahraničných ambasád. Potvrdil tak, že jedným z cieľov PEVŠ je rozvíjať vzťahy so zahraničím a vytvoriť zo školy medzinárodne uznávanú inštitúciu.

 

 

<<< Späť