Aktuality

Medzinárodné študentské psychologické dni 2022

V dňoch 28.04. – 29.04. 2022 Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci organizovala podujatie Medzinárodné študentské psychologické dni 2022.  Súťaže sa zúčastnili študenti bakalárskeho a magisterského štúdia z 12 slovenských a českých vysokých škôl. Fakultu psychológie Paneurópskej vysokej školy výborne reprezentovali študentky magisterského štúdia  Bc. Ing. Dagmar Kožinová a Bc. Kristína Vasková.

S príspevkom Kognitívne deficity a omyly u seniorov sa v národnej slovenskej súťaži Bc. Kristína Vasková umiestnila na treťom mieste.

Bc. Ing. Dagmar Kožinová vybojovala v národnej súťaži druhé miesto. Za príspevok Strategie zvládání stresu a podpůrné mechanismy po tornádu na Moravě tiež získala cenu publika.

Srdečne blahoželáme!

<<< Späť