Aktuality

Milé kolegyne a milí kolegovia!

rektor Juraj Stern

Dovoľte, aby som sa Vám touto cestou prihovoril a zaželal Vám podľa možnosti príjemné  veľkonočné  sviatky v kruhu Vašich blízkych.

Pre nás všetkých sú to neobvyklé sviatky, vyžadujúce si v mimoriadnych podmienkach spraviť všetko na precítenie Sviatkov, na vytvorenie pohody a zabezpečenie zdravia.

Ďakujem Vám všetkým, že ste sa prispôsobili zmeneným podmienkam vykonávania pracovnej a pedagogickej činnosti, tak aby sa nám vzájomnou spoluprácou a rešpektovaním podarilo zvládnuť túto neľahkú situáciu.

Dovoľujem si na záver pripojiť niekoľko prozaických slov. Prosím Vás všetkých, dodržujte všetky požiadavky na ochranu zdravia pred šírením koronavírusu. Je dôležité rešpektovať všetky nariadenia a výzvy a tak chrániť svoje deti, vnúčatá, rodičov, starých rodičov a vôbec všetkých blízkych a nakoniec i seba samého.

Buďme k sebe blízki aj na diaľku. Nasledujúce dni a týždne nás naučia trpezlivosti, pokore, empatii a vďačnosti. Uchovajme si ich aj na neskôr. Doba nás učí, na čom záleží a čo sú malichernosti.

Prajem Vám len to najlepšie z najlepšieho!

S pozdravom

Juraj Stern

<<< Späť