Aktuality

Minister Lajčák v liste dekanovi fakulty práva píše, že „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ na PEVŠ budú prínosom

Z dôvodu pracovných povinností v rámci Valného zhromaždenia OSN sa minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – JUDr. Miroslav Lajčák, nemohol zúčastniť slávnostného otvorenia akademického roku Fakulty práva PEVŠ. Škole aj študentom však zanechal odkaz formou listu.

„Veľmi si vážim a oceňujem akademické aktivity, ktoré uskutočňujete a aj preto by som bol rád prítomný na uvedenom podujatí,“ píše minister v liste dekanovi fakulty – doc. JUDr. PhDr. Petrovi Potáschovi, PhD. Zároveň sa ospravedlňuje, že sa nemohol udalosti napriek záujmu zúčastniť.

„Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a zaželal Vám aj Vašim študentom veľa úspechov do ďalších aktivít a osobitne pri implementácií nového študijného programu „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ v anglickom jazyku do výuky na Vašej fakulte. Som presvedčený, že tento program bude prínosom ako pre študentov, tak aj pre ich budúcich zamestnávateľov,“ dodáva na záver listu.

<<< Späť