Aktuality

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá študentov v bakalárskom štúdiu na 5-týždňové letné školy

Fullbright a letné kurzy v USA aj na PEVŠ

Študenti v bakalárskom stupni štúdia majú skvelú príležitosť vzdelávať sa počas letných prázdnin či nazbierať nové skúsenosti priamo na školách v USA a to vďaka programu Fulbrightovej komisie. Letné školy sa konajú v termíne koniec júna – júl 2018. Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA. Na výber sú dva päť-týždňové kurzy.

Letná škola o spoločenskom podnikaní – cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri spoločenskom podnikaní v U.S.A., ako sú vývoj, história, problémy a úspechy spoločenských podnikov v U.S.A. Inštitút poskytne účastníkom základné vedomosti o tom ako používať podnikateľské zručnosti na riešenie sociálnych tém, pričom sa zameria na témy ako podnikateľská etika, vyjednávanie, novovznikajúce trhy, analýza rizík, mikrofinancie, spoločenská zodpovednosť firiem, strategické firemné plánovanie a inovácie, ako aj ženy a menšiny v podnikaní

Letná škola o občianskej angažovanosti – cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa so spôsobom akým americkí občania, tak individuálne ako aj v skupinách, formovali americkúhistóriu, vládu či spoločnosť. Program sa pokúsi definovať občiansku angažovanosť a jej rozvoj v U.S.A. a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, ekonomický rozvoj, aktivizmus, politické vodcovstvo, či dobrovoľníctvo

Požiadavky :

  • Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent v bakalárskom stupni štúdia vo veku 18 až 25 rokov
  • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
  • Dobrý študijný prospech, mimoškolské aktivity
  • Záujem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou
  • Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a so slabším sociálnym zázemím.

Termín podania prihlášky je 19. december 2017.

 

Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie:

http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/253-letne-skoly-v-usa-pre-studentov-o-obcianskej-spolocnosti

V prípade ďalších otázok kontaktujte Fulbrightovu komisiu na: office@fulbright.sk

 

<<< Späť