Aktuality

Na PEVŠ pokrstíme jedinečnú právnu publikáciu

(Bratislava, 27.6. 2017) Dňa 30.6. o 11.h. sa v priestoroch Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici v Bratislave uskutoční slávnostný krst zahraničnej právnej publikácie s názvom Immunities of States and Their Officials in Contemporary International Law.

Vedecká monografia je medzinárodným projektom známych českých a slovenských internacionalistov. Je výsledkom práce štyroch spoluautorov, ktorých spojil spoločný záujem o problematiku imunity štátu v medzinárodnom práve. Konkrétne – prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. z Právnickej fakulty Karlovej univerzity /súčasne aj Paneurópska vysoká škola/ a zástupcovia Paneurópskej vysokej školy – doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb, JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. a Mgr. Jaroslav Větrovský, DEA, PhD.

„Táto téma nebola na žiadnej vysokej škole na Slovensku ani v Českej republike ešte komplexne spracovaná domácimi internacionalistami, nieto ešte v origináli v anglickom jazyku a už vôbec nie vydaná v zahraničí v Nemecku. Okrem toho má i známych recenzentov – vynikajúceho prof. Gerharda Hafnera z Právnickej fakulty Universität Wien a JUDr. Metoda Špačeka, podpredsedu Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo,“ vysvetľuje doc. Katarína Chovancová.

Monografia je určená nielen odbornej verejnosti, t.j. advokátom, sudcom a ďalším právnikom, pôsobiacim v medzinárodnej sfére, ale aj vysokoškolským pedagógom v oblasti medzinárodného práva, a súčasne aj všetkým jazykovo zdatným priaznivcom medzinárodného práva a všetkých jeho súčastí, ktoré monografia originálnym spôsobom spracovania pokrýva.

Monografiu pokrstí hlavný koordinátor a spoluautor projektu prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.  a celý autorský kolektív. Pozvanie na krst prijali aj recenzenti diela Univ. Prof. Dr. Gerhard Hafner z Universität Wien a JUDr. Metod Špaček, PhD. z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.  Podujatie je otvorené aj pre širokú verejnosť, ktorú v priestoroch PEVŠ radi privítame.

 

<<< Späť