Aktuality

Na pôde PEVŠ prebehlo stretnutie rektorov PEVŠ a VŠPP

Paneurópska vysoká škola a Vysoká škola podnikania a práva spolupracujú v rámci Akademického holdingu. Partnerstvo oboch škôl potvrdilo aj stretnutie v pondelok (3.4.2017) rektorov – prof. Ing. Dr.h.c. Juraja Sterna PhD. za PEVŠ a prof. JUDr. Heleny Válkovej, CSc. za Vysokú školu podnikání a práva.

Témou spoločného stretnutia bolo najmä rozširovanie spoločnej medzinárodnej spolupráce, príprava spoločných študijných programov a spolupráca a napomáhanie pri tvorbe medzinárodných kontaktov, konkrétne odporučenie kontaktov od PEVŠ pre VSPP a opačne.

 

<<< Späť