Aktuality

Na pôde PEVŠ vystúpil Stanislav Ďurica, senior advokát Squire Patton Boggs

Prednáška Stanislava Ďuriciu zo Squire Patton Boggs na Fakulte práva PEVŠ

Paneurópska vysoká škola pozýva svojich študentov aj verejnosť na prednášku JUDr. Stanislava Ďuricu. Senior advokát z významnej advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs vystúpil v aule Odeon v budove školy na Tomášikovej ulici  22.11.2017 o 11:50. Jeho prednáška s názvom Som TOP manažér, čo to v praxi znamená? sa venovala primárne spôsobu založenia a skončenia pracovného pomeru v prípade niektorých vedúcich zamestnancov, ich právam a povinnostiam. Určená je najmä pre študentov práva, ekonómie, psychológie, personalistov, ale tiež všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.

Stanislav Ďurica sa špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva najmä v oblasti pracovného práva, práva obchodných spoločností, ochrany osobných údajov, sporovej agendy (súdnej agendy ako aj arbitráží) a v oblasti práva duševného vlastníctva.

Poskytuje poradenstvo slovenským a zahraničným medzinárodným spoločnostiam ohľadom všetkých oblastí individuálneho pracovného práva, predovšetkým procesu výberu zamestnancov, personálnej reorganizácie, personálnych aspektov transakcií, prevodov zamestnancov, opatrení týkajúcich sa zmeny pozície, ako aj ukončovania pracovného pomeru a riešenia súvisiacich sporov (hlavne v prípade top manažmentu). Taktiež má skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom pri súdnych sporov a arbitrážach vrátane medzinárodných konaní. Podieľal sa na množstve veľkých due diligence procesov na Slovensku a pripravil a zrevidoval veľké množstvo právnych dokumentov, analýz a právnych posudkov.

Pred nástupom do Squire Patton Boggs pôsobil viac ako 12 rokov na pozícii spolupracujúceho advokáta pre jednu z najrenomovanejších slovenských advokátskych kancelárií. Stanislav je členom Slovenskej advokátskej komory. Okrem iného zastupuje firmu vo Výbore pre pracovné a sociálne záležitosti Americkej obchodnej komory.

Squire Patton Boggs je jedným z partnerov pre vzdelávanie Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

Prednáška Stanislava Ďuriciu zo Squire Patton Boggs sa uskutoční na Fakulte práva PEVŠ
Prednáška Stanislava Ďuriciu zo Squire Patton Boggs sa uskutoční na Fakulte práva PEVŠ
<<< Späť