Aktuality

Netradičná exkurzia. Študenti sa išli pozrieť na súdnu pitvu

exkurzia v pitevni_PEVS_moravansky_pravo

Študenti Paneurópskej vysokej školy si rozšírili svoje obzory v novom, netypickom, prostredí. V rámci študijného zamerania „medicínske právo“ sa v piatok 11.mája zúčastnili pitvy v Ústave súdneho lekárstva na patologicko-anatomickom oddelení v Univerzitnej nemocnici svätého Cyrila a Metoda na Antolskej. Pod vedením súdneho lekára MUDr. Norberta Moravanského absolvovali úvodnú prednášku aj samotný proces pitvy. Ten trval vyše dvoch hodín.

„Skvelá skúsenosť a príležitosť pre študentov vidieť prácu súdnych lekárov. Tu sa stretáva úcta k životu a ľudskému telu v kombinácii s erudovaným znaleckým výkladom, ktorý slúži kriminalistom, súdom ako aj rodine na odhalenie príčin smrti,“ vysvetľuje prodekanka Fakulty práva PEVŠ- JUDr. Andrea Erdösová, PhD., pod ktorej záštitou sa exkurzia konala. „Doktorovi Morvanskému patrí úprimná vďaka, veľmi promptne a ochotne reagoval na otázky a študentom sa aj vďaka jeho prístupu sa všetkým zúčastneným veľmi páčilo.“

O netradičnú exkurziu bol veľký záujem a kapacita sa zaplnila v priebehu niekoľkých dní od vyhlásenia prihlasovania. Škola ju aj z toho dôvodu plánuje organizovať aj v budúcnosti.

exkurzia v pitevni_PEVS_moravansky_pravo

<<< Späť