Aktuality

Nový projekt má efektívne pripraviť absolventov na trh práce

Na Paneurópskej vysokej škole reagujeme na súčasnú kritiku školstva, ktorá sa týka uplatnenia absolventov a máme záujem aktívne zlepšovať svoju ponuku tak, aby naši študenti boli uplatniteľní na trhu práce. Okrem prakticky zameraných predmetov, spolupráce s potenciálnymi zamestnávateľmi a vysokého počtu vyučujúcich z praxe, zisťujeme reálne požiadavky, ktoré zamestnávatelia na absolventov majú.

Výskumy ukazujú, že očakávania na zručnosti a kompetencie sa medzi zamestnávateľmi a absolventmi líšia. Aké sú aktuálne požiadavky zamestnancov? Na čo sa majú študenti pripraviť pred posielaním životopisov a pracovnými pohovormi?

Projekt, ktorý vznikol z iniciatívy Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy má zodpovedať na tieto otázky a pripraviť absolventov na hľadanie vhodnej práce.

“Ambíciou projektu je formulovať praktické implikácie pre vysokoškolské vzdelávanie v zmysle identifikácie a rozvoja týchto kompetencií u vysokoškolských študentov, aby po jeho ukončení boli lepšie pripravení pre vstup na trh práce,” vysvetľuje doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. z Fakulty psychológie PEVŠ.

Výskumná časť sa realizuje prostredníctvom dotazníka, ktorý je rozdistribuovaný medzi zamestnávateľov. Výsledky daného prieskumu majú prispieť k zlepšeniu úrovne pripravenosti absolventov VŠ na pracovný trh.

Ak pracujte v oblasti HR alebo ste zamestnávateľom, prijmite prosím pozvanie do prieskumu a ovplyvnite výsledky svojím uhlom pohľadu.

Dotazník je k dispozícii online: https://goo.gl/forms/BQHjkdxmG7wIawti1

 

<<< Späť