Aktuality

Novým partnerom PEVŠ je celosvetová sieť KPMG

Portfólio partnerov Paneurópskej vysokej školy pre spoluprácu vo výskume a vzdelávaní v oblasti rodinného podnikania sa rozšírilo o KPMG Slovensko – celosvetovú sieť poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva.

PEVŠ aktívne napĺňa jednu zo svojich priorít čo najefektívnejšie prepojiť vzdelávanie s praxou. Naši študenti na základe uzatvorenej spolupráce s domácimi inštitúciami a zahraničnými spoločnosťami dostávajú príležitosti získať praktické zručnosti cez odborné prednášky, pri podieľaní sa na prieskumoch, či spracovávaní záverečných prác. Dôkazom je aj nová spolupráca s významnou poradenskou spoločnosťou KPMG.

Memorandum o porozumení a spolupráci podpísali 6. novembra 2017 Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor PEVŠ a Ing. Ľuboš Vančo, partner a predseda Rady partnerov spoločnosti KPMG Slovensko. Podpisom Memoranda o porozumení a spolupráci sa obe strany zaviazali rozvíjať spoluprácu v oblasti zvýšenia kvality podnikateľských procesov v rodinnom podnikaní.

Koordinátorom tejto spolupráce za PEVŠ je doc. PhDr. František Okruhlica, PhD. vedúci Ústavu manažmentu a marketingu Fakulta ekonómie a podnikania.

 

 

<<< Späť