Aktuality

Odborníci a výskumníci, využite možnosť stráviť až pol roka na americkej univerzite

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie hľadá odborníkov s ukončeným PhD. vzdelaním, ktorí majú záujem stráviť tri až šesť mesiacov na americkej hosťovskej inštitúcii. Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť.

Komisia hľadá uchádzačky/uchádzačov, ktorí sa chcú zamerať na výskum či výskum/prednášanie; prispejú k vzájomnému porozumeniu medzi U.S.A. a SR; podporujú rozvoj amerických štúdií na slovenských inštitúciách a slovenských štúdií na amerických inštitúciách; svojím projektom umožnia rozvoj a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami; chcú získať impulzy a stimuly na ďalší odborný a kariérny rast a doteraz nemajú profesionálne a akademické skúsenosti v U.S.A.

Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2018 – 2019 je 12. októbra 2017. Viac informácií ako aj prihlášku, nájdete  na:

http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie

 

<<< Späť