Aktuality

Otec zjednotenej Európy

Minulý týždeň uplynulo 50 rokov od smrti Richarda Nicolausa grófa Coudenhove-Kalergi. Prečo si tohto muža vôbec pripomíname? Mnohí z nás chodia okolo tabule na prízemí v našej budove na Tomášikovej ulici bez toho, aby jej venovali pozornosť.

Coudenhove-Kalergi je otcom myšlienky zjednotenej Európy a zakladateľ Paneurópskeho hnutia, po ktorom je pomenovaná naša škola.

Richard Coudenhove-Kalergi sa narodil v roku 1894 v Japonsku, kde žil a pracoval jeho otec ako rakúsko-uhorský diplomat. Matka bola Japonka Micuko Aojama. Detstvo strávil v Čechách na panstve v Pobežoviciach. Po vzniku ČSR v roku 1918 prijal československé občianstvo a úzko spolupracoval s prezidentom T.G.Masarykom a E.Benešom.

 

Do dejín minulého storočia vstúpil myšlienkou zjednotenej Európy. Po I. sv. vojne spolu s viacerými významnými osobnostiam, ktoré ho podporovali, hlásal – „už nikdy vojna“ a inicioval založenie zjednotenej Európy, v ktorej už nikdy nebude vojna. Túto víziu prvýkrát publikoval v roku 1922 a neskoršie pristúpil k založeniu Paneurópskeho hnutia, ktoré sa stalo po II. sv. vojne zdrojom súčasnej európskej integrácie. Svoju predstavu publikoval presne pred 100 rokmi.

Snáď, aby sme podčiarkli jeho význam, medzi jeho podporovateľov patrili Aristide Briand – francúzsky predseda vlády, G. Stresemann nemecký minister zahraničia, E. Beneš, A. Einstein, T. Mann, Otto von Habsburg, Štefan Zweig, K. Adenauer a mnohí ďalší.

Aj preto si s vďakou pripomíname meno tohto muža, ktorého môžeme smelo označiť za otca európskej myšlienky.

Juraj Stern

<<< Späť