Aktuality

Oznam o menovaní nového dekana Fakulty informatiky PEVŠ

Dňa 4. 6. 2021 bol menovaný do funkcie dekana Fakulty informatiky PEVŠ na nové funkčné obdobie RNDr. Ján Lacko, PhD. rektorom Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Jurajom Sternom, PhD.

Dekan RNDr. Ján Lacko, PhD. bol zvolený do funkcie v tajnom hlasovaní Akademickým senátom Fakulty informatiky PEVŠ na zasadnutí senátu dňa 25. 5. 2021.

 

<<< Späť