Aktuality

Paneurópska detská univerzita vaše deti naučí aj zabaví

Paneurópska letná univerzita

Múdre deti tvoria lepší svet. Ak však chceme naše deti vzdelávať, nemôžeme zabúdať, že samotné štúdium by ich malo v prvom rade zaujať a baviť. Letné prázdniny sú skvelá príležitosť, ako ich nenásilne nadchnúť pre získavanie vedomostí hravou formou. Z toho dôvodu vznikla Paneurópska detská univerzita – denný tábor, ktorý deťom od 6 do 14 rokov prináša zaujímavé témy, kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov a najmä príjemne strávený voľný čas. 

Cieľom Paneurópskej detskej univerzity je podpora vnútornej motivácie učiť sa,“ vysvetľujú organizátori denného tábora littleBIG. „Deti zistia, ako funguje štúdium na vysokej škole, prepoja získanú teóriu s praxou cez zážitky v prírode aj v meste. Chýbať nebude množstvo hier, vďaka ktorým môžu rozvíjať svoje porozumenie svetu a prírody, ale aj práci v tíme.

Detskí študenti sa budú vzdelávať v spolupráci s prestížnou Paneurópskou vysokou školou, ktorá im zabezpečí špičkových pedagógov zo svojich piatich fakúlt (právo, psychológia, masmédií, ekonómia a podnikanie, informatika). Patrí medzi nich napr. prof. Iveta Radičová a prof. Juraj Stern. Každý deň deti čaká iný program, napríklad tvorba reportáží v televíznych štúdiách, alebo improvizovaná ukážka súdneho procesu, či virtuálna realita. Na hry a iné outdoorové aktivity budú využívať krásny park na Tomášikovej ulici v Ružinove.

Program sa denne začína o 8mej a končí o 17tej hodine. Súčasťou každého dňa sú dva tematické prednáškové bloky z oblasti masmédií, psychológie, ekonómie, sociológie a práva. Okrem toho deti čakajú rôzne hry, aktivity v prírode, čítanie z kníh a siesta. Celodenná strava a pitný režim je zabezpečený.

Chceme, aby si deti štúdium na Paneurópskej detskej univerzite užili a odniesli si z neho zážitky a chuť učiť sa. Našim krédom je: múdre deti tvoria lepší svet,“ dopĺňajú organizátori denného tábora littleBIG.

Pre rodičov, nielen pre tých, ktorí majú deti v tábore, sme pripravili workshop s názvom “Ako rozvinúť u svojho dieťaťa talent, nadanie alebo genialitu? Je genialita alebo výnimočnosť to, čo bude potrebovať pre budúcnosť?”

Paneurópska detská univerzita sa uskutoční v dňoch 13.8. až 17.8. a bude ukončená slávnostnou promóciou ráno 18.8.2018 v bratislavskom Ružinove. Cena pre jedno dieťa je 119 eur. Pre viac informácií: www.littlebig.sk alebo na sociálnych sieťach. Svoje dieťa môžete prihlásiť online.

<<< Späť