Aktuality

Minister Lajčák prejavil záujem spolupracovať s PEVŠ

Lajčak a dekan Potásch otvorili Bratmun 2018

Paneurópska vysoká škola a Fakulta práva PEVŠ uzatvorí memorandum o spolupráci s Odborom diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMinister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa vo svojom oficiálnom liste dekanovi Fakulty práva PEVŠ, doc. PhDr. JUDr. Petrovi Potáschovi, PhD. vyjadril k spolupráci a vyzdvihol dôležitosť prepojenia rezortu diplomacie s akademickým prostredím Fakulty práva PEVŠ: ,,..rozširovanie a zintenzívňovanie spolupráce rezortu diplomacie s akademických prostredím osobne vnímam ako mimoriadne dôležité a veľmi si vážim Vašu iniciatívu. Preto uvítam návrh na podpísanie Dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti vzdelávania, pedagogického pôsobenia zamestnancov ministerstva a krátkodobých študentských stáží s Vašou vysokou školou.” 

Fakulta práva PEVŠ si plnú podporu zo strany ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí váži a zároveň sa teší na intenzívnu spoluprácu. Fakulta práva PEVŠ dbá na profesijné zručnosti svojich študentov vo svojom odbore. Absolvovaním stáží v renomovaných inštitúciách študenti získavajú praktické skúsenosti, ktoré po ukončení štúdia ľahko aplikujú do svojich zamestnaní v právnom prostredí.

List uvádzame v kompletnom znení:

 

<<< Späť