Aktuality

Partnerstvo v rámci ERASMUS+ s univerzitou v Číne

V rámci aktivít nového Programu kreditovej mobility s partnerskými krajinami ERASMUS+ rektor PEVŠ, prof. JUDr. Ján Svák, CSc. dňa 8. júna 2016 privítal návštevu z partnerskej univerzity v Číne – Zhejiang Wanli University (ZWU) – prof. Qian Guoying, prorektorku ZWU, a prof. Mo Lili, dekanku fakulty cudzojazyčnej výučby.
Partneri vyzdvihli široký rozsah aktivít v doterajšom partnerstve (mobility študentov i zamestnancov, výskumné aktivity) a vyjadrili záujem na ich ďalšom rozvoji v nových oblastiach, v ktorých môžu druhej strane ponúknuť svoju špecializáciu. Rektor PEVŠ vyjadril záujem o ponuku kurzu čínskeho jazyka a čínskej kultúry na pôde PEVŠ, možnosť organizovania letných škôl a špecializovaných profesionálnych vzdelávacích kurzov vo vybraných oblastiach, reflektujúc záujem čínskej strany (čínske investovanie v podmienkach EÚ a SR, medzinárodná preprava a logistika). Predstaviteľky ZWU vyzdvihli etablovanosť PEVŠ v programoch EÚ, čo by bolo vhodné využiť z pohľadu využitia programov čínskej vlády pre spoluprácu čínskych vysokých škôl s partnermi v strednej a východnej Európe.
V zvýšenej miere bude tiež pokračovať doterajšia spolupráca v Programe kreditovej mobility ERASMUS+, na základe opätovného získania bilaterálneho mobilitného projektu pre rok 2016/2017.

<<< Späť