Aktuality

PEVŠ sa aj v tomto roku zapojí do mentorského programu

Prečo je pre školu účasť v programe Lead up zaujímavá, vysvetlila riaditeľka obchodu a marketingu PEVŠ PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.: „Je to ďalší projekt pre stredoškolákov, ktorý PEVŠ aktívne podporuje. Naši pedagógovia sú odborníci v danej oblasti a o svoje skúsenosti sa radi podelia s mladou generáciou ambicióznych ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať už počas strednej školy.

Paneurópsku vysokú školu budú v programe Lead up tento rok reprezentovať vedúca Mediálneho centra, vedúca Ústavu mediálnych produkcií a tiež pedagogička Fakulty masmédií Mgr. et Mgr.art.Jana Žjak, PhD. a pedagóg Fakulty informatiky a odborník v oblasti informačných technológií RNDr. Ján Lacko, PhD. V čom vidí význam tohto projektu? “Program Lead up vnímam, ako možnosť napomôcť hľadaniu správneho profesného smerovania pre mladých ľudí. Z hľadiska osobného rozvoja je pre mňa dôležité získavať spätnú väzbu od potenciálnych budúcich študentov a na jej základe sa podieľať na zlepšení prístupu v odbornom vzdelávaní, ale aj v rozvoji soft skills mladých ľudí. Zapojenie do programu Lead up vnímam ako výzvu nielen ako pedagóg, ale aj ako podnikateľ a som rád, že môžem odovzdávať ďalej svoje skúsenosti nielen v oblasti formálneho ale aj neformálneho vzdelávania.”

Lead Up je mentorský a školiaci program organizácie Future Generation Europe (FGE) určený žiakom stredných škôl vo veku od 15 rokov, ktorí majú ambíciu osobnostne rásť pod dohľadom úspešnej osobnosti (mentora). Organizácia FGE si určila za cieľ sprostredkovať mladým ľuďom kontakt s úspešnými ľuďmi, ktorí chcú odovzdať svoje vedomosti mladej generácii. Nesporným kritériom pri výbere mentora sú okrem profesionálnych schopností jeho morálne a osobnostné vlastnosti.

V akademickom roku 2016/2017 sa uskutoční už 3. pokračovanie programu Lead Up, ktorý nájdete aj na facebooku. Program trvá od januára do septembra 2017 a zúčastní sa ho 20 vybraných  študentov zo slovenských stredných škôl.

 

<<< Späť