Aktuality

PEVŠ sa zúčastni výstavy Kam na vysokú – RoadShow

Paneurópska vysoká škola sa na prelome januára a februára 2020 zúčastní na výstave vysokých škôl Kam na vysokú.

Výstava Kam na vysokú – RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania  pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia v praxi.

PEVŠ bude súčasťou výstavy aj tento rok a tak zabezpečuje končiacim stredoškolákom jednoduchšiu predstavu o tom ako vyzerá štúdium jednotlivých odboroch, študijných programoch a tiež kvalifikáciách, ku ktorým konkrétne štúdium vedie.

Študenti PEVŠ sú pripravení priblížiť im ich skúsenosti z praxe na fakulte, poskytnúť viac informácií o jednotlivých predmetoch a študijných odboroch, ktoré môžu študovať. Každý študent získa tak cenné informácie, ktoré mu zjednodušia možnosť voľby pri výbere smerovania svojej budúcej kariéry.

Stretnúť a dozvedieť sa viac o PEVŠ budete môcť najbližšie v Trnave (28.01.2020)v Nitre (29.01.2020), v Žiline (30.1.2020) a nakoniec v Košiciach (5.2.2020).

Príďte sa spýtať našich študentov ako vykročiť za kvalitným vzdelaním.

<<< Späť