Aktuality

Podpredseda Európskej komisie vystúpil na pôde PEVŠ

Na pôde Paneurópskej vysokej školy dňa 17. októbra vystúpil významný slovenský diplomat a politik Maroš Šefčovič. Prednáška podpredsedu Európskej komisie s názvom „Budúcnosť Európy“ bola prístupná nielen študentom a pedagógom, ale aj verejnosti.

Maroš Šefčovič je slovenský diplomat a politik, od roku 2004 pôsobí ako stály zástupca Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Od októbra 2014 zastáva dôležitý post ako podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu.

Od roku 1993 bol pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, pracoval na odbore krajín EÚ a NATO, najskôr ako referent, neskôr zástupca riaditeľa odboru a neskôr sa stal riaditeľom Kancelárie ministra MZV SR. V roku 1998 pôsobil Maroš Šefčovič ako zástupca veľvyslanca a radca v Misii SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli a od roku 1999 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Tel Avive. Po návrate na Slovensko v roku 2002 zastával na MZV SR funkciu generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnej spolupráce a bol generálnym riaditeľom sekcie pre európske záležitosti.

Paneurópska vysoká škola od akademického roka 2017/2018 otvára novoakreditovaný študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Jedinečný študijný program má za cieľ pripraviť študentov na vykonávanie povolaní v európskych a medzinárodných inštitúciách alebo v oblasti diplomacie. Štúdium je možné absolvovať nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Pridanou hodnotou sú prednášky uznávaných štátnikov a diplomatov, v septembri na pôde PEVŠ vystúpil bývalý rakúsky prezident – prof. Dr. Heinz Fischer.

 

GALÉRIA Z PREDNÁŠKY

 

 

<<< Späť