Aktuality

Pozvánka na Informačný seminár o študijných pobytoch v zahraničí

Chceš sa dozvedieť viac o možnostiach študijných pobytov v zahraničí?

 

Odbor medzinárodných vzťahov PEVŠ pozýva všetkých študentov na informačné stretnutie k študijným pobytom programu ERASMUS+, ako aj ďalším možnostiam štúdia v zahraničí. Súčasťou základnej informácie bude možnosť diskutovať o výnimočných výzvach a príležitostiach, ktoré budete mať možnosť využiť v priebehu a po skončení štúdia na PEVŠ.

  • Paneurópska vysoká škola vám v súčasnosti ponúka možnosť absolvovať študijný pobyt na niektorej z približne 60 zahraničných partnerských VŠ v Európe a praktické stáže v programe ERASMUS+.
  • Nové možnosti ponúka spolupráca s partnerskými krajinami (krajiny mimo EÚ), v ktorých možno mobility absolvovať v systéme ERASMUS+ (s poskytnutím mobilitného grantu) alebo v rámci bilaterálnej medziuniverzitnej spolupráce (s vlastným financovaním, no s benefitmi, poskytnutými na strane partnerskej inštitúcie).
  • Osobitná pozornosť bude venovaná spoluprácam s nasledovnými partnermi:
  • Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima, Peru) – mobility adresované prioritne študentom bakalárskeho stupňa štúdia v odbore ekonomických a mediálnych vied
  • Universiti Kuala Lumpur (Kuala Lumpur, Malajzia) – mobility adresované študentom druhého stupňa študia (Mgr., Ing.) v odbore ekonomických vied a informatiky
  • Multimedia University (Cyberjaya, Malajzia) – mobility adresované študentom mediálnych vied, osobitne v oblasti kreatívnej mediálnej tvorby, a informatiky
  • Plánované aktivity s Interdisciplinary Center Herzliya (Herzliya, Izrael)
  • Plánované aktivity s Univerzitet Mediteran (Podgorica, Čierna Hora)
  • Bilaterálna spolupráca so Shih Hsin University (Taipei, Taiwan) – aktuálne bez projektového financovania
  • Záujem o realizáciu študijných pobytov bez externého (projektového) financovania na Taiwane (Fu Jen Catholic University), v Chile (Universidad Mayor), Mexiku (Universidad de Monterrey) a pod.

Informačný seminár sa uskutoční

dňa 15.10. 2019 (utorok) o 11:00 vo Veľkej aule na Tematínska 10

dňa 16.10. 2019 (streda) o 11:00 v Aule Magnum na Tomášikovej 20

<<< Späť