Aktuality

Oficiálne predstavenie Scholars at Risk Network – Slovakia section

,,Protecting scholars and the freedom to think, question, and share ideas.”

Tak znie hlavné posolstvo medzinárodnej siete inštitúcií a jednotlivcov Scholars at Risk Network, ktorej cieľom je ochraňovať záujmy a slobodu vo vzdelávaní. Paneurópska vysoká škola sa s touto myšlienkou stotožňuje, preto sa zúčastňuje na zakladaní slovenskej sekcie.  Vyzývame tak všetkých pedagógov a študentov PEVŠ, aby myšlienku lepšieho a slobodného vzdelávania podporili svojou účasťou na výnimočnom stretnutí oficiálneho vzniku Scholars at Risk Network – Slovakia section. Stretnutie sa bude konať 23.mája – budúci štvrtok o 18:30 hod. v Arts Book Cafe. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Sekcie SAR sú skupiny inštitúcií a spoločností vyššieho vzdelávania, ktoré organizujú národné a lokálne aktivity presadzujúce slobodu akademikov a zastáva hodnoty vyššieho vzdelávania. Založením SAR Slovakia Section sa Slovensko stáva súčasťou komunity, ktorá presadzuje voľnosť vo výmene názorov a myšlienok v akademickom svete.

<<< Späť