Aktuality

Deň otvorených dverí na Paneurópskej vysokej škole, prečo sa zúčastniť?

Podľa aktuálneho medzinárodného a  nezávislého hodnotenia UniRank sme najlepšie hodnotenou súkromnou vysokou školou na Slovensku. Chcete sa dozvedieť, prečo je tomu tak?

DOD Fakulty práva a psychológie

Otvárame svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium Fakulty práva, Fakulty masmédií  a Fakulty psychológie v budove  na Tomášikovej 20 v Ružinove.

DOD Fakulty informatiky, Ekonómie a podnikania a Masmédií

A pre uchádzačov o štúdium na Fakulte informatiky, Fakulte ekonómie a podnikania a Fakulte masmédií na Tematínskej 10 v Petržalke.

Čo ponúka PEVŠ?

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami. Napr. na Fakulte informatiky je to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data, Kybernetická bezpečnosť.

Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. V spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave.  Na fakulte ekonómie a podnikania je možné študovať v externej forme aj s online podporou. Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali.

Na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo. Fakulta práva umožňuje rovnako ako fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou.

Čo Vás čaká na DOD?

Pedagógovia a študenti PEVŠ vám poskytnú podstatné informácie,  ukážu moderné prednáškové sály, knižnice. Na fakulte práva  súdnu sieň, na  fakulte informatiky laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, laboratórium sieťových technológií,   tiež laboratórium veľkých dát Big Data a laboratórium nového smerovania aplikovanej informatiky Priemysel 4.0. NA fakulte  Psychológie  knižnicu Fakulty psychológie ktorá disponuje 97 metódami, ktoré slúžia na klinickú diagnostiku detí aj dospelých. Pre záujemcov o fakultu masmédií je pripravená ukážka mediálneho centra. Mediálne centrum je štúdio, v ktorom môžu študenti využívať ateliéry a techniku na produkciu a strižne na postprodukciu. Nachádza sa tu fotoateliér, zvukové štúdio a televízne štúdio s réžiou a greenscreenom, 12 počítačov iMac s FinalCut pro7, ProTools, dve individuálne strižne. Okrem množstva špičkovej techniky je Mediálne centrum „dušou“ fakulty, ktorá prepája študentov rôznych ročníkov a vytvára jedinečný priestor na získavanie skúseností, ale aj budovanie kamarátskych a kolegiálnych vzťahov.

Prečo PEVŠ?

  • systém výučby orientovaný na to najdôležitejšie – prax
  • takmer 50 partnerstiev s významnými organizáciami a nadnárodnými firmami
  • inovatívne formy vzdelávania sledujúce európske trendy
  • najmodernejšie technické zabezpečenie
  • pedagógovia, ktorí sú najväčšími odborníkmi v oblasti
  • individuálny prístup pedagógov
  • atraktívne študijné programy
  • 96 % zamestnanosť absolventov
  • nadpriemerne vysoké platy absolventov (67, 5 % viac ako 2000 € mesačne)

 Dni otvorených dverí nájdeš TU

 

<<< Späť