Aktuality

Prekonávame rekordy v naráste počtu uchádzačov o štúdium

Nárast počtu uchádzačov na PEVŠ

Napriek tomu, že väčšina slovenských vysokých škôl bojuje s poklesom študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, na Paneurópskej vysokej škole (PEVŠ) v Bratislave sa v akademickom roku 2017/2018 počet prvákov zvýšil až o štvrtinu. Tento trend pokračuje aj do nasledovného akademického roka.

Vďaka kvalitnej práci študentov, prednášajúcich svetových osobností z praxe, skvelým možnostiam študentských mobilít po celom svete a najmä vďaka kvalifikovanému pedagogickému zboru narástol počet prihlásených uchádzačov až o 45% aj do akademického roka 2018/2019. Celkový záujem o päť fakúlt PEVŠ stúpol o ďalších 25,99% oproti minulému roku. Najviac študentov v akademickom roku 2017/2018 nastúpilo na fakultu psychológie a to až o 66,10% viac ako v roku 2016/2017. Nárast o 29,51% zaznamenala aj fakulta masmédií a nasledovala ju fakulta informatiky, ktorej počet prvákov sa zvýšil o 20%. Všetky tieto čísla sú jasným dôkazom toho, že dôvera v moderné a kvalitné štúdium na Paneurópskej vysokej škole neustále rastie.

„Každoročne inovujeme a dopĺňame naše študijné programy. Sledujeme svetové trendy vo vzdelávaní, vďaka ktorým efektívne prepájame štúdium s praxou,“vysvetľuje riaditeľka Oddelenia marketingu a médií, Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD. „Našim cieľom je poskytnúť kvalitu a komfort pri štúdiu. Investujeme do vybavenia priestorov, oslovujeme špičkových pedagógov a nadväzujeme spolupráce s významnými spoločnosťami a organizáciami, ktoré pomôžu našim študentom uplatniť sa na pracovnom trhu. Myslím si, že u nás študujú veľmi ambiciózni a šikovní študenti.“

Prihlášky na Paneurópsku vysokú školu sú ešte stále otvorené. Uchádzači si ju môžu podať a zaplatiť online do konca augusta. Novinkou v rámci výučby je napríklad štúdium v odbore cestovný ruch. V rámci štúdia Ekonomika a manažment podnikania je možné súčasne absolvovať aj profesijné BBA štúdium cestovného ruchu. Úspešní absolventi tak získajú rovno dva tituly – Bc. a BBA a najmä vedomosti a skúsenosti z tejto atraktívnej a žiadanej oblasti.

Paneurópska vysoká škola zabezpečuje kvalitné vzdelanie aj pre záujemcov o externé štúdium na Fakulte práva a Fakulte ekonómie a podnikania. Predmety sú vedené kvalifikovanými odborníkmi z praxe vo forme blokovej výučby počas víkendov. Obe fakulty taktiež umožňujú štúdium online. Táto platforma umožňuje študentom, ktorí sa chcú venovať kariére alebo chcú urobiť kompromis života v rodnom meste a štúdiom na prestížnej škole aby absolvovali prednášky a celé štúdium z domu, práce, či zahraničia a do Bratislavy vycestujú iba na skúšky.

Žiadaným je aj nový študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia, o ktorý prejavujú aktuálne záujem uchádzači z celej Európy. Študenti môžu očakávať priamy kontakt s prácou v medzinárodných inštitúciách a diplomacii, ale aj prednášky od svetovo uznávaných odborníkov. V rámci programu na PEVŠ už vystúpil bývalý rakúsky prezident Heinz Fischer alebo podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a mnohí iní.

„Snažíme sa zdokonaľovať študijné podmienky a príležitosti pre našich študentov. Sme radi, že sa nám to darí a o našu univerzitu je stále väčší záujem,“ dodáva Žjak. Okrem stúpajúceho počtu študentov, spokojnosť študentov dokázal aj prieskum medzi absolventami z decembra minulého roka. Podľa neho by si až 91,2% respondentov rovnakú vysokú školu vybralo znova. Medzi najčastejšie dôvody patrili najmä kvalitní pedagógovia, individuálny prístup vo výučbe aj administratíve či spomínané prepojenie s praxou.

<<< Späť