Aktuality

Prihlasovanie na Erasmus 2021/2022 je spustené!

Spolu so štartom letného semestra spúšťame aj prihlasovanie do programu Erasmus+ pre mobility v akademickom roku 2021/2022!

Všetky partnerské univerzity sú dostupné tu.

Prihlasovanie prebieha formou online prihlášky.

Termín na prihlasovanie: 22.03.2021

Napriek súčasnej situácii spôsobenej šírením COVID-19 budú všetky nominácie odoslané v normálnom režime za predpokladu, že študentom bude umožnené vycestovať a zúčastniť sa programu v hostiteľskej krajine.

Je povinnosťou študenta monitorovať akékoľvek zmeny, vyplývajúce z opatrení jednotlivých krajín (podmienky vstupu do krajiny, povinná karanténa, potreba negatívneho testu…).

Všetkých nominovaných študentov o zmenách v podmienkach mobility okamžite informujeme.

Pre akékoľvek otázky ohľadom prihlasovania/mobility kontaktujte: radka.strakova@paneurouni.com

Všetci prihlásení uchádzači budú po skončení výberového konania kontaktovaní emailom a informovaní o ďalšom postupe.

<<< Späť