Aktuality

Profesor Ivor prednášal v Moskve o antiteroristických opatreniach

Profesor Ivor prednášal v Moskve o antiteroristických opatreniach

V dňoch 23.-27.1. sa prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrCs. zúčastnil spoločne s doktorandom JUDr. Adriánom Vaškom 15.ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Trestné právo: stratégia rozvoja v 21.storočí. Konferencia sa uskutočnila na štátnej moskovskej právnickej univerzite v Rusku a tento rok ju navštívilo vyše 400 priamych účastníkov a ďalších 450 sledovalo priamy prenos z udalosti online.

„Na konferencii som vystúpil s príspevkom Antiteroristické opatrenia v trestnom práve Slovenskej republiky. Ako v príspevku, tak aj v nasledujúcej diskusii, som prezentoval európsku protiteroristickú legislatívu a ďalej tzv. protiteroristický balíček, čo je súbor 16-tich zákonov, ktoré vošli do účinnosti od 1.1.2017,“ vysvetľuje profesor Ivor. „Po prednáške bola diskusia, pričom účastníci sa zaujímali najmä o legislatívu riešiacu financovanie boja proti terorizmu a tiež rôzne opatrenia týkajúce sa zadržania osôb, či dĺžky obmedzenia osobnej slobody v prípadoch terorizmu.“

Zástupcov zo Slovenska prijal veľvyslanec SR v Moskve, Peter Priputen, ktorý veľmi ocenil spoluprácu a vyzval na zintenzívnenie výmeny vedeckých názorov. Profesor Ivor tiež rokoval s vedením moskovskej školy, ktorá prejavila záujem o spoluprácu s PEVŠ aj do budúcnosti.

Zborník z konferencie je v prípade záujme k dispozícii v knižnici v budove Fakulty práva PEVŠ na Tomášikovej.

 

 

<<< Späť