Aktuality

Prorektor Hajduk: Vzdelanie je bránou do sveta

Prácu prorektora Paneurópskej vysokej školy – doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., v posledných týždňoch ocenili odborníci hneď dvakrát. Medzi európske osobnosti ho zaradil British Publishing House do britskej encyklopédie osobností,  a nedávno získal medailu za skvalitňovanie vzdelávacieho procesu od Slovenskej rady rodičovských združení.

Koncom mája  ste prevzali medailu od Slovenskej rady rodičovských združení. Priblížite nám toto ocenenie?

Slovenská rada rodičovských združení pravidelne oceňuje najvýznamnejších pedagógov na Slovensku za skvalitňovanie výchovného procesu a rozširovanie spolupráce rôznych školských inštitúcií. Rada si vyberá aktívne osobnosti z vysokých a stredných škôl. Okrem mňa si medailu prevzal aj profesor Jozef Jarab, ktorý je rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Ako prebehlo samotné slávnostné odovzdávanie?

Odovzdávanie medaily prebieha každoročne na festivale, ktorý rada organizuje väčšinou v kúpeľných mestách. Tento rok sa podujatie uskutočnilo v Bardejove. Je to spojené s vystúpením rôznych súborov a iným programom. Ide o festival tvorivosti škôl, kde sa prezentujú školy, ale aj partneri, sponzori a iné organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu.

Čo táto medaila pre vás znamená?

Okrem Slovenskej rady rodičovských združení ma nedávno oslovila aj britská encyklopédia  British Publishing House, ktorá zaradila môj životopis medzi európske osobnosti. Obe tieto pocty sú pre mňa motiváciou, štartom k ďalšej práci. Je veľmi príjemné, keď niekto ocení vaše doterajšie výsledky, ale je to aj zodpovednosť.

Nakoľko je podľa vás v dnešnej dobe dôležité vzdelanie?

V zmysle dnešnej doby je to skutočne veľmi dôležité. V kyberpriestore sme zahltení informáciami, ale nie každá informácia je zároveň poznaním. Kvalitné vzdelanie je úzko spojené s výchovou a prostredím, v ktorom sa mladý človek pohybuje. Ak má vhodné zázemie a ambíciu študovať, vzdelanie je jeho budúcnosťou, bránou do sveta. Pretože to nie je len o profesijnom raste, ale tiež o medziľudských vzťahoch, kontaktoch, znalosti jazykov a ďalších kultúr.

Takže by stredoškoláci mali pokračovať v štúdiu na vysokej škole?

Určite. Každý, kto má možnosť, by mal študovať na vysokej škole. Je to najvyššie vzdelanie. Dosiahne špičku v tom, čo si myslí, že by ho bavilo, napĺňalo a zároveň sa mu otvárajú nové možnosti. Napríklad cestovať do zahraničia cez program Erasmus a zoznámiť sa s novými kultúrami a skúsenosťami kolegov z odboru. Študent na vysokej škole rozvíja svoj talent, naštartuje svoju kariéru, získa kontakty aj nové skúsenosti.

A prečo Paneurópska vysoká škola?

Lebo sme najlepšia súkromná škola na Slovensku. V akreditácii sme dopadli na špičke vysokých škôl. Máme obrovské množstvo odborov, ktoré sú najmä prakticky orientované. Štatisticky máme vysokú uplatniteľnosť absolventov. Už počas štúdia mnohí z nich pracujú, čo je obrovská výhoda. Okrem toho, sme v Bratislave, kde je, predsa len, najlepšia šanca nájsť zamestnanie.

<<< Späť