Aktuality

Prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk na online mítingu expertov Rady Európy pre školstvo (EPAN)

V rámci gréckeho predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy sa uskutočnilo 30. októbra 2020 online rokovanie expertov pre školstvo, ktoré zorganizovala Rada Európy a ministerstvo školstva Grécka.

Témou stretnutia vyše dvadsiatich expertov pre školskú politiku Rady Európy boli kompetencie pre demokratickú kultúru: reakcia na vzdelávanie COVID-19 a na ochranu nášho kultúrneho dedičstva. Online míting rozvinul diskusiu na aktuálne výzvy vzdelávania na krízu COVID-19: právo na kvalitné vzdelávanie v čase pandémie a využívanie vzdelávania ako nástroja na zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve.

V rámci rokovania vystúpila grécka ministerka školstva Niki Kerameus, ktorá zdôraznila spoluprácu medzi zúčastnenými stranami v rôznych krajinách a potrebu garantovať  práva na kvalitné vysokoškolské vzdelanie. Ako uviedol prorektor prof. Hajduk, „za týmto účelom budú odborníci pracovať na návrhoch na ďalšiu podporu a posilnenie udržateľných stratégií pre vzdelávanie, najmä prostredníctvom podpory kompetencií pre demokratickú kultúru. Výsledkom spolupráce zúčastnených krajín bude súbor návrhov na podporu ďalšieho posilňovania politík zameraných na kvalitu vzdelávania pre všetkých a demokratickú kultúru prostredníctvom vzdelávania v časoch COVID-19 a post-COVID“ – uviedol prof. Ľudovít Hajduk.

V rámci workshopov medzi najviac diskutované otázky patrili: riešenie propagandy, dezinformácií a fake news vo vysokoškolskom prostredí, podpora pohody vo vysokoškolskom prostredí a podpora hlasov študentov, boj proti diskriminácii, predchádzanie šikanovaniu a posilnenie demokratickej kultúry vo vysokoškolskom prostredí s cieľom zvýšiť povedomie o kultúrnom dedičstve.

EPAN Council of Europe ako sieť expertov pre školskú politiku Rady Európy združuje od roku 2016 expertov v oblasti vzdelávania štátov Európskej únie. Slovensko zastupuje prorektor PEVŠ prof. Ľudovít Hajduk.

<<< Späť