Aktuality

Prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk na rokovaní expertov pre vzdelávanie

Experti pre vzdelávanie EPAN Rady Európy sa stretli v tomto roku prvý krát na on-line konferencii s názvom Vzdelávanie pre demokraciu v školách: aplikácia spoločného referenčného rámca pre demokratickú kultúru v rámci nemeckého predsedníctva Rady ministrov.

Rokovania sa zúčastnil prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk ako expert EPAN Rady Európy za Slovensko. Cieľom konferencie bolo vyhodnotiť výsledky aplikácie spoločného referenčného rámca pre demokratickú kultúru. Počas dvojdňového on-line rokovania sa účastníci vo viacerých paralelných workshopoch venovali spôsobom aplikácie a tréningov v oblasti implementácie spoločného referenčného rámca pre demokratickú kultúru, možnostiam zapájania ďalších inštitúcií do procesu vzdelávania a spoluvytvárania prostredia pre rozvoj demokratickej kultúry.

Po prezentáciách v Andorre, Gruzínsku a Nemecku sa na konferencii vytvoril priestor pre všetkých vyšších úradníkov členských štátov Rady Európy, aby mohli diskutovať o konkrétnych iniciatívach a opatreniach zameraných na posilnenie demokratickej kultúry na školách v týchto mimoriadnych časoch.

EPAN Council of Europe ako sieť expertov pre školskú politiku Rady Európy združuje od roku 2016 expertov v oblasti vzdelávania štátov Európskej únie. Slovensko zastupuje prorektor PEVŠ prof. Ľudovít Hajduk.

Participants

Programme of the conference mainz conference_13.04

<<< Späť