Aktuality

Prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na prvom on-line rokovaní Rady Európy EPAN

Hlavným cieľom rokovania  expertov pre oblasť vzdelávania Rady Európy  EPAN (Education Policy Advisors Network – Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktoré sa konalo koncom júna 2020 on-line zo Štrasburgu, bolo rozvinúť diskusiu o zabezpečení aplikácie Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru v oblasti obsahu vzdelávania, tréningov pre vysokoškolských učiteľov a aj merania výsledkov. Prorektor prof. Ľudovít Hajduk sa venoval oblasti obsahu vzdelávania na tomto medzinárodnom rokovaní expertov Rady Európy.

Členovia komisie Rady Európy EPAN kontinuálne pokračujú vo svojej činnosti od roku 2018 aj v ďalšom mandátovom období v rokoch 2020-21. V dňoch 29.-30.6.2020 zorganizovala Rada Európy prvé on-line rokovanie tejto komisie, v rámci ktorého diskutovali o obsahu Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru, o mandáte komisie Rady Európy EPAN ako aj o spôsobe prípravy tréningov pre vysokoškolských učiteľov.

„Počas prvého mandátu 2018 – 2019 zmapovala sieť poradcov pre európsku vzdelávaciu politiku (EPAN) existujúce vzdelávacie politiky a nariadenia v oblasti Európy, preskúmala kultúrny dohovor vrátane vzdelávania, programy odbornej prípravy a kurzov ako aj hodnotiace rámce a návrhy, ako by sa dali zlepšiť s využitím referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru (RFCDC). Po dokončení tejto počiatočnej fázy sa sieť teraz sústredí na komunikáciu, procesy šírenia a integrovania RFCDC do svojich vzdelávacích systémov“ – uviedol prorektor Hajduk.

 

EDUCATION POLICY ADVISORS NETWORK (EPAN) 2020-2021

1st epan online meeting 2020/2021, 29-30june2020

 

<<< Späť