Aktuality

Prorektor PEVŠ prof. Hajduk na konferencii The High Council for Evaluation of Research and Higher Education

Najvyššia rada pre hodnotenie výskumu a vysokoškolského vzdelávania vo Francúzsku (HCÉRES) pri príležitosti francúzskeho predsedníctva EÚ zorganizovala 16. marca 2022 medzinárodnú inštitucionálnu konferenciu s témou Hodnotenia – ako dôležitého kroku smerom k vytváraniu európskeho priestoru pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum.

Konferencia bola rozdelená do troch okrúhlych stoloch, ktoré sa zameriavali na otvorenie diskusie o kontinuite zamestnateľnosti, vysokého vzdelávania, výskumu a inovácií, problematike spôsobov hodnotenia výskumu jednotlivými štátmi EÚ a aj aktuálnych výziev pre hodnotenie výskumu v EÚ. Na konferencii diskutovali poprední experti z ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), EUA (European University Association), HCÉRES a ďalších renomovaných európskych inštitúcií z oblasti hodnotenia výskumu na vysokých školách. „Počas celej konferencie dominovali diskusie o podpore súťaživosti v oblasti vysokoškolských výskumných projektov, približovania výskumu k samotnému obsahu vysokoškolského vzdelávania, postupnému zavádzaniu výskumných inovácií do kurikúl vysokoškolského vzdelávania a procesom hodnotenia výskumu na európskych univerzitách“ – uviedol prorektor prof. Hajduk, ktorý na konferencii zastupoval Paneurópsku vysokú školu.

HCÉRES (The High Council for Evaluation of Research and Higher Education) je Najvyššia rada pre hodnotenie výskumu a vysokoškolského vzdelávania vo Francúzsku, ktorá vznikla v roku 2013. Jej základnými hodnotami sú nezávislosť, transparentnosť a spravodlivosť pri hodnotení vysokých škôl v EÚ. Jej hlavnou metódou činnosti je spolupráca a záväzok voči hodnoteným inštitúciám ich sprevádzať a byť im partnerom pri ich napredovaní. HCÉRES predstavuje hlavnú radu 30 francúzskych a zahraničných členov, osem oddelení a vyše 3500 expertov na výkon hodnotenia. Francúzske vysoké školstvo sa môže pochváliť dlhou históriou, ktorú v očiach sveta symbolizuje Sorbonna, ktorú v roku 1253 založil Robert de Sorbon.

Web: Home page | Hcéres (hceres.fr)

Invitation

Programme

<<< Späť