Aktuality

Semináre Leto s umelou inteligenciou

Fakulta informatiky PEVŠ v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku (SSKI) pri SAV organizuje sériu pracovných seminárov z oblasti nových trendov výskumu, vývoja a aplikácie metód a algoritmov umelej inteligencie. Semináre sú určené pre študentov, výskumníkov a pracovníkov firiem, ktorí sa zaoberajú vývojom a aplikáciou metód umelej inteligencie pre široké spektrum aplikácií (priemysel, zdravotníctvo, bankovníctvo, služby a pod.). Semináre budú prebiehať každý piatok o 12:30 on-line formou v prostredí Microsoft Teams. Prednášať budú poprední univerzitní a odborní pracovníci z firiem zaoberajúci sa problematikou umelej inteligencie.

 

Názov 3. prednášky: AI v robotike (2.7.2021 o 12:30)

Anotácia 3. prednášky:

Cieľom prednášky je poskytnúť základný prehľad o možnostiach využitia prostriedkov umelej inteligencie v robotických úlohách, počnúc riadením ich pohybu, cez tvorbu modelov prostredia a rozhodovanie, až po plánovanie činností a komplexné multi-robotické úlohy. Zvláštnou oblasťou sa v tomto javí využitie prostriedkov internetu vecí pre potreby tzv. všadeprítomnej robotiky, kde na konkrétnej ukážke návrhu tzv. inteligentného priestoru a jeho využitia pre úlohy navigácie mobilných robotov budú ukázané možnosti vybraných biologicky inšpirovaných metód plánovania cesty.+  

Lektor:

Doc. Dr. Ing. Ján Vaščák patrí k významným slovenským odborníkom v oblasti AI. V súčasnosti pôsobí ako docent v odbore Kybernetika na Technickej univerzite v Košiciach (Fakulta elektrotechniky a informatiky). Od začiatku svojej výskumnej kariéry sa venuje vo výučbe a výskume prostriedkom výpočtovej umelej inteligencie, najmä fuzzy systémom pre potreby riadenia, ako je napr. navigácia a riadenie pohybu robotov. V posledných rokoch sa venuje problematike využitia umelej inteligencie v oblasti tzv. všadeprítomnej robotiky, ktorá využíva internet vecí pre potreby mobilnej robotiky.

Odkaz na podujatie v MS TEAMS

 

Názov 2. prednášky: AI v priemysle (25.6.2021 o 12:30) 

Anotácia prednášky: 

Cieľom prednášky je priblížiť širokej verejnosti a odborníkom možnosti využitia inteligentných metód a algoritmov v priemyselnej oblasti. V prednáške si bližšie priblížime aktuálne inteligentné riešenia a postupy vo výskume i praxi, čo za nimi stojí a aké sú ich výhody a nevýhody. Pozrieme sa zároveň bližšie na riešenie  konkrétneho problému a ukážeme ako postupovať pri využívaní a aplikácií metód a algoritmov AI. Ako ukážkovú úlohu využitia metód AI budeme v prednáške rozoberať prediktívne odhalenie chyb systému pri jeho prevádzke.

Lektorka: 

Ing. Zuzana Képešiová, PhD. vyštudovala aplikovanú informatiku a neskôr mechatronické systémy na FEI STU v Bratislave, kde obhájila aj doktorandskú dizertačnú prácu. V súčasnosti sa venuje umelej inteligencii a aplikovaniu inteligentných riešení v rôznych odvetviach tak vo  výskumnej oblasti ako aj v praxi. Aktívne sa podieľa na riešení výskumných projektov na FEI STU v Bratislave, publikovaniu v domácich a zahraničných časopisoch a konferenciách a zároveň pôsobí ako Deep Learning Specialist v spoločnosti Powerful Medical, kde sa venuje hlbokým neurónovým sieťam a ich aplikácii v medicíne.

Odkaz na podujatie v MS TEAMS

 

Názov 1. prednášky: How to AI (18.6.2021 o 12:30)

Anotácia prednášky:

Cieľom prezentácie je priblížiť tvorbu AI riešení pre vybranú oblasť aplikácie z oblasti medicíny. Začneme makroskopickým pohľadom – dozvieme sa, čo všetko vplýva na výslednú kvalitu aplikácie a využitie metód AI.
Následne bude v prezentácii realizované priblíženie k samotnému AI cez mikroskopický pohľad  na celý proces – potenciálny problém, ale aj výhody a nevýhody  využívania metód UI. Pri prezentácii poukážeme na zaujímavé veci z technológií, štruktúry kódu, ako aj reálnych dát a ich spracovanie prostriedkami UI.
Postup bude demonštrovaný na produkte PMcardio – klinickom asistentovi pri vyhodnocovaní echokardiogramov (EKG) metódami a algoritmami AI.

Lektor
Mgr. Boris Vavrík, vďaka dlhoročným skúsenostiam na pozícii seniora v kombinácii s vedomosťami z prírodných vied, dokáže spojiť intuíciu s realitou a urobiť rozhodnutia a procesy v rámci neurónových sietí jednoduchšie interpretovateľné a zbavuje ich tak klasického syndrómu čiernej skrinky (angl. black box). Od nastúpu do firmy Powerful Medical rozšíril nielen tím softvérových inžinierov ale aj tím zaoberajúci sa umelou inteligenciou. Prispel takisto k tvorbe viacerých patentov.
Mgr. Boris Vavrík pracuje v Powerful Medical  na pozícii vedúceho oddelenia umelej inteligencie, udržiava aj tímového ducha a zodpovedá za komunikáciu medzi oddeleniami. Jeho hlavnou úlohou je premostenie sveta vývojárskeho so svetom manažmentu. Práve vďaka veľmi zodpovednému prístupu Borisa k tejto úlohe je vždy komunikácia medzi týmito svetmi veľmi efektívna.

Odkaz na podujatie v MS TEAMS

<<< Späť