Aktuality

Slávnostná tabuľa a veľká pocta patria nášmu prvému rektorovi

Mathern

Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. bol jedným z najvýznamnejších slovenských odborníkov v odvetví trestného práva. Vďaka vyše štyridsať ročnému pedagogickému pôsobeniu, svojim odborným a vedeckým prácam a aktívnej účasti na tvorbe trestnoprávnej legislatívy navždy zostane uznávaný právnickou obcou doma i v zahraničí.

Dnes oslavujeme profesorove nedožité 90. narodeniny, a preto sa dnešný deň stal veľkým dňom, kedy sme v miestnosti vedeckej rady odhalili slávnostnú tabuľu na jeho počesť. Samotná miestnosť odteraz nesie nový názov Konferečná miestnosť profesora Matherna“V miestnosti bol odhalený aj jeho portrét spolu so životopisom. Slávnostnú tabuľu odhalila dcéra prof. Matherna – JUDr. Katarína Mathernová, LL.M.

Slávnostná tabuľa je cennou poctou, nedokáže ale nahradiť cenné vedomosti a skúsenosti profesora Matherna. Paneurópska vysoká škola a všetci jej predstavitelia si nesmierne vážia prácu, ktorú profesor vykonal. Stal sa vzorom pre mnohých, bol doslova hybnou silou fakulty a celej univerzity.

Slávnostného odhalenia sa zúčastnila aj doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. a prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Boli jeho študentmi a on bol ich milovaný pedagóg, ktorému vďačia nielen za vedomostný, ale aj osobnostný rozvoj. K slávnosti prispel svojim listom aj prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska:

Prof. JUDr. Vladimíra Mathern, DrSc. bol jedným zo zakladateľov Paneurópskej vysokej školy a v rokoch 2004 až 2007 jej prvým rektorom. V roku 1999 bol ministrom spravodlivosti vymenovaný za predsedu komisie pre rekodifikáciu trestného práva, pričom výsledky tejto komisie boli prijaté ako nové slovenské trestné kódexy. Rozpracovanie teórie dokazovania bolo výborným podnetom k napísaniu viacerých monografií a k publikovaniu jeho vrcholného diela pod názvom ,,Dokazovanie v československom trestnom procese“. Kniha vyšla vo vydavateľstve Obzor v roku 1984 a získala prémiovú cenu Literárneho fondu, čo svedčí o jej kvalite a prínose pre trestné právo ako na Slovensku, tak aj v Českej republike.

Ďakujeme profesor, navždy zostanete v našich srdciach.

<<< Späť