Aktuality

Spojili sme svoje sily s IBM, výsledkom sú nové možnosti pre študentov

PEVŠ je prvou školou na Slovensku, ktorej študenti a pedagógovia majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti vďaka IBM Academic Initiative.

Spolupráca PEVŠ a IBM prináša nové možnosti a príležitosti študentom so záujmom primárne o odbor informatiky. Študenti získajú prístup ku všetkým programom IBM, ku ktorým im bude poskytnutý manuál, aby sa v programoch mohli učiť, či už počas štúdia, alebo vo voľnom čase. Získať môžu aj uznávaný certifikát z jednotlivých programov, ktorý im pomôže pri uplatnení sa na trhu práce. Jedným z dostupných programov je napríklad IBM Bluemix, ktorý je najnovším trendom v oblasti developovania.

Súčasťou spolupráce budú aj workshopy, stáže, vzájomná podpora v oblasti vedeckého výskumu, vydávanie spoločných vedeckých a iných publikácií, a taktiež spolupráca na záverečných prácach.

Okrem iného, IBM poskytne pedagógom okruhy tém o praktických problémoch, ktoré by mohli študenti riešiť v záverečnej práci a to priamo v spolupráci s internými odborníkmi IBM.
“Veríme, že to je ďalší krok, ako úspešne pripraviť našich študentov na prax a zároveň priniesť na trh profesionálov, ktorí budú vedieť operovať v daných programoch,” povedal po podpísaní spolupráce riaditeľ PEVŠ, RNDr. Michal Mutňanský.

Viac o IBM Academic Initiative nájdete na: https://developer.ibm.com/academic/

<<< Späť