Aktuality

Študenti na exkurzii prejavili kritický záujem o dianie v parlamente

Vydarenú exkurziu v Národnej rade Slovenskej republiky absolvovali 11. apríla študenti 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. Cieľom exkurzie, ktorá sa konala v rámci predmetu Vlastnícka správa spoločnosti, bolo zoznámiť sa priamo s praxou slovenského parlamentu.

Študenti si prezreli priestory parlamentu v sprievode pracovníka komunikačného odboru: vstupnú halu, plenárnu rokovaciu sálu a balkón rokovacej sály, pričom boli oboznámení s históriou parlamentarizmu na Slovensku až po súčasnosť.

Súčasťou prehliadky bolo v priestoroch jedného z výborov parlamentu stretnutie a beseda s poslancom NR SR Jozefom Rajtárom, Dip Mgmt, podpredsedom Klubu Sloboda a Solidarita (SaS) a tiež členom Výboru pre financie a rozpočet. V úvodnom slove poslanec uviedol oblasti pôsobnosti súčasného parlamentu, pričom sa dotkol aj otázok legislatívneho procesu a lobingu vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu. Priebeh živej diskusie potvrdil kritický, ale konštruktívny záujem našich študentov o dianie nielen v podnikaní, ale aj v celej slovenskej spoločnosti.

 

 

 

<<< Späť