Aktuality

Študenti PEVŠ vytvorili reklamnú agentúru na social media

Pangalaktická agentúra

Prepojenie štúdia s praxou na Paneurópskej vysokej škole tentokrát získalo opäť nové rozmery. Po produkčnej agentúre, ktorá zabezpečuje produkcie rôznych formátov ako napr. reklamných kampaní, priamych prenosov (TEDxBratislava a pod.) a zastrešuje festivalovú televíziu filmového festivalu ArtFilm Fest, Paneurópska vysoká škola zakladá reklamnú agentúru.

Reklamná agentúra sa zameriava na sociálne médiá a nie náhodou je takto úzko profilovaná. Práve jej „zamestnanci“, resp. študenti sa na sociálnych sieťach pohybujú prirodzene a táto platforma ich bude vyzývať, aby svoje prirodzené zručnosti zapracovali do tých odborno-teoretických, ktoré nadobúdajú v škole. Zároveň ich to motivuje využiť svoj kreatívny potenciál na reálnych zadaniach od klientov.

V agentúre fungujú dva kreatívne tímy študentov, ktoré aktívne participujú na reklamných zadaniach v online prostredí. Ich cieľom je profesionálna príprava reklamných kampaní s následnou realizáciou. Agentúra funguje pod názvom Pangalaktická agentúra. „Nad názvom sme dlho lamentovali, že čo by bolo zaujímavé, pútavé a chytľavé. Pangalaktická nám prišla ako veselá parafráza našej alma mater. Zároveň máme radi vesmír a rovnako ako vesmír, ani naša agentúra nemá limity.“ – k výberu názvu dodáva jeden z členov pedagogického tímu Pangalaktickej agentúry, Mgr. Viktor Kamenický, PhD. kreatívny producent Mediálneho centra PEVŠ a zároveň spolupracovník reklamnej agentúry Respect APP.

Jeden zo študentov, copywritter Peter Minárik hovorí, že dôvodom prečo sa do tohto projektu zapojil je možnosť získať príležitosť zažiť na vlastnej koži to, ako fungujú reklamné agentúry a čo všetko za tým je a samozrejme, získať skúsenosti: „za prvý cieľ by som považoval získanie prvej externej mimoškolskej zákazky a to by asi znamenalo, že všetko funguje a smeruje tam, kam má. A môj osobný cieľ je nadobudnúť nové skúsenosti, rozšírenie osobného portfólia a samozrejme byť užitočný pre fakultu.“ Ani v Pangalaktickej agentúre nechýba pozícia Video Content Creatora, ktorú zastáva Libor Ondrejkovič: „vždy som sa snažil zapájať čo najviac do ďalších aktivít, keďže sa mi mnohokrát potvrdilo, že je to najlepší spôsob ako sa vo veciach zdokonaliť a posunúť sa o krok ďalej. Zároveň to vnímam ako jeden to spôsobov spoznať aktívnych ľudí na škole. Mojim cieľom je naučiť sa spoločne fungovať samostatne a dôverovať si, že každý si spraví svoju úlohu na 100%, aby vznikol plne funkčný tím. A aby som nezabudol, získať 15 000 followerov na IG profile @paneuropska_vysoka_skola”.

Sociálne médiá zohrávajú v súčasnosti silnú rolu v komunikácii s verejnosťou, preto tvorivé nápady od mladých študentov môžu externým zadávateľom pomôcť v rozvoji svojho pôsobenia na sociálnych sieťach hlavne vo vzťahu k cieľovej skupiny, ktorá je podobná študentom: „Mať študentskú agentúru je výborný spôsob ako študentom prakticky podať teoretické učivo, ktoré nadobudli počas semestra. Zároveň sa im snažíme ukázať, ako by to vyzeralo v reálnej agentúre. Rovnako to môže byť zaujímavé pre potenciálnych klientov, keďže študenti sú pod patronátom skúsených pedagógov a odborníkov z praxe, ako napr. copywriter/idea maker Petra Števonková a riaditeľka marketingu PEVŠ Jana Žjak, či marketingová manažérka Michaela Škorupová. Zároveň produkujú kreatívne nápady, ktoré sú originálne a „nepoškvrnené” skutočnou agentúrou.“ – hovorí Mgr. Viktor Kamenický, PhD.

Digitálna reklamná agentúra je otvorená spolupráci so strednými školami, neziskovými organizáciami, ale aj firmami, ktoré by chceli vyskúšať partnerstvo so študentmi a využiť ich kreatívne návrhy a profesionálne realizácie reklamných kampaní na sociálnych sieťach.

Vlastné projekty posúvajú študentov PEVŠ k ich budúcej profesii a pripravujú ich na reálne pôsobenie v odbore, ktorý študujú. Je to jedinečná možnosť ako aplikovať teoretické vedomosti získané na vysokej škole do praxe a zároveň uplatniť  zručnosti v reklamnej brandži prostredníctvom reálnych zadaní.

<<< Späť