Aktuality

Sú školy schopné pripraviť talenty pre firmy?

konferencia_PEVŠ_fakulta ekonómie a podnikania_docent_korauš

Na konferencii HR Employer Branding 2.0. vystúpil aj doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA, dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. Jeho príspevok sa venoval téme zamestnanosti absolventov a potreby prepojenia štúdia s praxou.

Konferencia HR Employer Branding 2.0. sa konala 28.9. 2017 v bratislavskom hoteli Devín. Zameraná bola na spoluprácu firiem a škôl na Slovensku. To, že s nedostatočnou kvalifikáciou sa vo firmách bojuje už nejaký čas je známe, no odborníci otvorili tému problému s praxou. Väčšina absolventov sú totiž teoretickí, ktorí sú v praxi nepoužiteľní. Tí šikovní odchádzajú do zahraničia.

Približne 31-tisíc Slovákov študuje v zahraničí a iba 10-tisíc zahraničných študentov si zvyšuje vzdelávanie na našich školách. Približne tretina mladých chce ísť študovať za hranice štátu a zostať tam podnikať. Najväčším problémom je však fakt, že sa nevracajú domov.

„K tomu, aby sa mladí ľudia vracali naspäť domov a nechodili tak húfne študovať do zahraničia je dôležité, aby mali zmysluplné životné výzvy a adekvátne podmienky pre zamestnanie na Slovensku,“ tvrdí doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA, dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, ktorý vystúpil s témou „Sú školy schopné pripraviť talenty pre firmy?“ v úvode konferencie.

K zaujímavým momentom vystúpenia možno zaradiť výraznú zmenu v celkovej filozofii Fakulty ekonómie a podnikania a to je „ jasná a výrazná profilácia na spoluprácu s praxou vo viacerých rovinách. Sú to najmä spoločné projekty, zameranie záverečných prác na všetkých troch stupňoch štúdia na potreby a požiadavky praxe a koordinácia pri spracovávaní prác odbornými garantmi z praxe, prednášky a diskusie so špičkovými odborníkmi a TOP manažérmi ako aj ponuka zamestnania pre študentov/absolventov“, uviedol Antonín Korauš.

Už v dnešnej dobe má Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ niekoľko významných partnerstiev, napríklad so spoločnosťami a organizáciami ako IBM, Slovenské elektrárne, Nafta, SPP distribúcia, Slovensko-čínska obchodná komora (SCOK), INCOMA, Volkswagen, Slovenská asociácia poisťovní, Zväz malých a stredných podnikateľov, spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), ktorá  je dcérskou spoločnosťou nemeckého vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG), a ďalšie.

Celý tento proces je podmienený adekvátnou zmenou vo zvyšovaní kvality v pedagogickej, vedecko – výskumnej a publikačnej oblasti, čo je signifikantne aj zabezpečované.

Či sú školy schopné pripraviť talenty pre firmy? To nedokážem a nemôžem potvrdiť vo všeobecnej rovine. Ale naša Fakulta ekonómie a podnikania robí pre to maximum a je to naša stratégia. Sám som mnoho rokov pôsobil vo vrcholových manažérskych pozíciách doma i v zahraničí, takže požiadavky praxe pre uplatnenie absolventov poznám“, uzatvára Antonín Korauš, dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ.

<<< Späť