Aktuality

Tlačová konferencia PEVŠ o kvalite vysokých škôl

Dňa 24. mája sa v Mediálnom centre PEVŠ konala tlačová konferencia v spolupráci s Fakultou masmédií na tému kvalita slovenského vysokého školstva, pomenovanie problémov a hľadanie riešení na ich odstránenie. Tlačovej konferencie sa zúčastnili okrem podpredsedu Správnej rady PEVŠ, Radana Jüngera, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, Saskia Repčíková a predseda ARRA, Ján Ostrovský.

Novinárom mienkotvorných aj komerčných médií predstavil výsledky reprezentatívneho prieskumu Václav Forst, Marketing Recharg Consultant, ktorý analyzoval údaje zozbierané prieskumnou agentúrou STEM/MARK. Spokojnosť Slovákov so vzdelaním na verejných a súkromných školách je vyrovnaná. V jednotlivých parametroch, ako individuálny prístup, uplatnenie praxi, výučba cudzích jazykov či moderné vybavenie, dominujú súkromné školy nad verejnými. Verejné sú v očiach verejnosti úspešné len v dvoch parametroch a to finančnej dostupnosti a histórii. Viac sa o prieskume dozviete v tlačovej správe.

<<< Späť