Aktuality

Tlačová správa Paneurópskej vysokej školy

Stanovisko PEVŠ

Na základe včera zverejnených informácii redaktormi Denníka N, týkajúcich sa diplomovej práce pána Branislava Gröhlinga, sme nútení uviesť na pravú mieru viacero zavádzajúcich a preukázateľne nepravdivých tvrdení:

  • Diplomová práca vždy bola, je a bude prístupná v Akademickej knižnici PEVŠ k prezenčnému zapožičaniu a štúdiu;
  • Na základe licenčnej zmluvy, ktorá je súčasťou všetkých záverečných prác, bola diplomová práca sprístupnená akademickej obci. V rozpore so znením licenčnej zmluvy bola práca prístupná aj v knižničnom informačnom systéme. Po upozornení bola táto chyba odstránená a autorovi sme sa ospravedlnili;
  • Práca bola vypracovaná v súlade s interným predpisom (Smernica dekana č.2/2007), ktorý rieši aj možnosť využitia vlastnej bakalárskej práce. Pri citovaní a parafrázovaní bola použitá vtedy platná norma. Samozrejme, tieto dokumenty si novinári pred zverejnením kontroverzného článku a vynesením súdov nepovažovali za potrebné overiť.

Záverom: Po posúdení práce v kontexte času jej vzniku nevidíme žiadne porušenie predpisov a morálne pochybenia autora, ktoré by odôvodňovali výzvy na jeho odstúpenie. Autor nikdy nepožiadal o utajenie záverečnej práce.

<<< Späť