Aktuality

Vážená akademická obec Paneurópskej vysokej školy

Volebná komisia pre voľby do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy (AS PEVŠ)  po prijatí kvalifikovaných návrhov na kandidátov za členov AS PEVŠ zverejňuje nasledovný zoznam zaregistrovaných kandidátov:

Ing. Ivan Brezina, PhD. za zamestnaneckú časť Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. za zamestnaneckú časť Fakulty masmédiií PEVŠ
Bc. Adam Beran za študentskú časť Fakulty masmédií PEVŠ
Peter Ciuprik za študentskú časť Fakulty práva PEVŠ
Mgr. Kristína Kročková za študentskú časť Fakulty práva PEVŠ
Mgr. Željko Sampor za študentskú časť Fakulty práva PEVŠ

Voľby Fakulty ekonómie a podnikania a Fakulty masmédií sa uskutočnia dňa 13.12.2016 na Tematínskej ul. od 13,00 hod. do 15,00 hod., voľby na Fakulte práva sa uskutočnia dňa 13.12.2016 na Tomášikovej ul. 20, v zasadačke č. 5 (2.poschodie) v rovnakom čase.

<<< Späť