Aktuality

Vážení kolegovia, milí študenti!

Vážení kolegovia, milí študenti!

Prihováram sa k Vám na prahu najkrajších sviatkov roka.

Úprimne Vám všetkým prajem veselé a šťastné Vianočné sviatky. Želám Vám, aby ste ich napriek ťažkej pandemickej situácii v pokoji, radosti a plnom zdraví prežili, v kruhu Vašich najbližších.

Som úprimne rád, že sa nám podarilo zvládnuť semester. Určite zvládneme aj nadchádzajúce skúškové obdobie.

Rok 2021 bude opäť náročný. Som však presvedčený, že bude rokom úspešným a tvorivým, rokom návratu do normálneho života.

Zároveň sa Vám chcem poďakovať za úspešnú spoluprácu, za odvedenú prácu v prospech našej inštitúcie a zaželať Vám všetkým ako aj Vašim blízkym zdravie, osobné a pracovné úspechy vo všetkých Vašich aktivitách počas celého roku 2021.

S úctou a srdečným pozdravom

Juraj Stern

<<< Späť