Aktuality

Víťazi literárnej súťaže pôjdu do Bruselu

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou vyhlasuje literárnu súťaž s názvom “Perspektívy spoločného európskeho trhu z pohľadu záujmov SR”, ktorá je určená pre študentov všetkých fakúlt PEVŠ, ale aj pre žiakov stredných škôl. Odborná porota vyberie troch výhercov, ktorí získajú ako cenu návštevu Bruselu a Európskeho parlamentu s hradenou dopravou a ubytovaním. PEVŠ víta podobné aktivity, čo vo svojom vyjadrení povedala riaditeľka odboru obchodu a marketingu, PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.: “Pre našich študentov je to výborná príležitosť a  skúsenosť, preto sa tešíme na vysokú účasť a zaujímavé čítanie.”

Termín na poslanie príspevku je do 15. júna 2016 mailom na adresu info@paneurouni.com. Do predmetu mailu uveďte: Súťaž – Európsky parlament. Študenti víťazných prác budú informovaní mailom do konca júna.

 

<<< Späť