Aktuality

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Akademický senát Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „AS PEVŠ“) vyhlásil voľby do AS PEVŠ, ktoré sa uskutočnia v dňoch :

– 15.5.2023 (pondelok) od 13:00 do 16:00 hod.
– 16.5.2023 (utorok) od 10:00 do 12:00 hod.
– 17.5.2023 (streda) od 10:00 do 12:00 hod.

 

 

V tejto súvislosti budú zriadené nasledujúce volebné miestnosti :

– Fakulta ekonómie a podnikania, Tematínska 10 v Bratislave
miestnosť č. 326 pre voľby do zamestnaneckej časti
miestnosť č. 325 pre voľby do študentskej časti

– Fakulta informatiky, Tematínska 10 v Bratislave
miestnosť č.204 pre voľby do zamestnaneckej časti
miestnosť č. 206 pre voľby do študentskej časti

– Fakulta masmédií, Tematínska 10 v Bratislave
miestnosť č.222 pre voľby do zamestnaneckej časti
miestnosť č.214 pre voľby do študentskej časti

– Fakulta práva, Tomášikova 20 v Bratislave
miestnosť č. 0.04 pre voľby do zamestnaneckej časti
zasadačka č. 2, t. j. miestnosť č. 2.24 pre voľby do študentskej časti

– Fakulta psychológie, Tomášikova 20 v Bratislave
miestnosť č.1.12 pre voľby do zamestnaneckej časti
miestnosť č. 1.07 pre voľby do študentskej časti

– Ostatné časti PEVŠ, Tomášikova 20 v Bratislave, miestnosť č. 3.09
Písomné návrhy na kandidátov sa odovzdávajú na dekanátoch príslušných fakúlt,
v prípade kandidátov za ostatné časti školy na rektoráte, a to v uzatvorenej obálke
s označením „Voľby do AS PEVŠ“ v termíne od 09. mája 2023 (utorok) do 11. mája 2023
(štvrtok) do 14:00 hod.

Volebná komisia týmto zverejňuje podrobnejšie ustanovenia o voľbách do Akademického senátu.

ZOZNAM KANDIDÁTOV

 

 

<<< Späť